Stockholm 2012-12-21
Idag har arrangörerna av New York Marathon (NYRR) gjort ett offentligt uttalande där de ger de nationella (amerikanska) löparna tre olika ersättningsalternativ för det inställda loppet 2012.

I korthet går alternativen ut på att varje löpare får välja mellan återbetalning av startavgiften, rätt till att köpa en garanterad startplats till New York Marathon 2013, 2014 eller 2015, rätt till att köpa en garanterad startplats till NYC Halvmarathon 2013.
Vi har fått uppgifter på att ett liknande upplägg även kommer att gälla för internationella löpare. Vi har dock inte fått exakt information om vad som kommer att gälla för internationella löpare och hur det praktiskt ska gå till. Vi hoppas givetvis att detta ska innebära något positivt men vi behöver mer information innan vi vågar uttala oss om vilka som omfattas av erbjudandet och hur det är tänkt att fungera.
Vi är utlovade mer information under mellandagarna och ber därför att få återkomma senast den 9 januari med den information vi får.
På följande länk finner du NYRR´s utlåtande: http://www.ingnycmarathon.org/resolution.htm
Till sist vill vi passa på och önska er alla en mycket God Jul och ett Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning

Peter Fredriksson